Bậc Thầy Tái Hợp - Healing Master (2017)
Tập 12
Xem phim

Thông tin

Bậc Thầy Tái Hợp

Healing Master (2017)

Tập 12

Sub rời: Chưa Up

  Nội Dung

Trong phim Bậc Thầy Tái Hợp​ - Healing Master 2017: Châu Mạt (Vương Hiểu Thần) và Hạ Châu Nhất (Đại Lạc Lạc) là hai chị em cùng cha khác mẹ. Người cũng như tên, cô em Châu Mạt không cần phải quá vất vả cũng có người vì cô ấy mà sẵn sàng thanh toán, còn cô chị lại là người sinh ra số mệnh đã vất vả. Châu Nhất và Lý Đoạn (Giả Nãi Lượng) là bạn đại học, cũng là mối tình đầu của nhau, nhưng vì một sự cố từ trên trời rơi xuống mà hai người hiểu lầm, vì thế mà chia tay.
Bậc Thầy Tái Hợp​ - Healing Master 2017

  Bình Luận

loading...