Binh Đoàn Thây Ma 2 - Dead Snow 2 (2014)
Hoàn Tất
Xem phim

Thông tin

Binh Đoàn Thây Ma 2

Dead Snow 2 (2014)

Hoàn Tất

Sub rời: Chưa Up

  Nội Dung

Phim Binh Đoàn Thây Ma 2 - Dead Snow 2 - 2014: Nếu ngày tồi tệ nhất cuộc sống của bạn bao gồm cái chết vô tình của cô bạn gái bởi một cái rìu, cưa xích cánh tay của bạn ra như trong phim kinh dị, người bạn thân nhất của bạn đã bị ăn thịt bởi một tiểu đoàn của Đức Quốc xã zombified, bạn đã cho rằng không thể tồi tệ hơn được nữa. Trong trường hợp của Martin, đó chỉ là sự khởi đầu.
binh đoàn thây ma 2 2014

  Bình Luận

loading...