Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi - Mr. Bodyguard (2017)
24/24 Tập
Xem phim

Thông tin

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi

Mr. Bodyguard (2017)

24/24 Tập

Sub rời: Chưa Up

  Nội Dung

Phim Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi - Mr. Bodyguard 2017: là một tuyệt thế cao thủ từ trong núi đi ra, một khối ngọc bội biết trước nguy hiểm sẽ ập tới...Lâm dật là một học sinh bình thường, nhưng hắn còn có một trọng trách khác, chính là theo đuổi hoa khôi trường, hơn nữa còn theo lệnh của cha hoa khôi! Tuy rằng Lâm Dật cực kỳ không muốn tiếp xúc với cô tiểu thư khó chiều này, nhưng lệnh của cha chú khó cãi, vì thế hắn ngàn dặm xa xôi chuyển trường tới Tùng Sơn, theo cô tiểu thư khó tính làm người hầu...
 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi - Mr. Bodyguard

  Bình Luận

loading...