Điệp Viên Bám Dai - Austin Powers: The Spy Who Shagged Me (1999)
Hoàn Tất
Xem phim

Thông tin

Điệp Viên Bám Dai

Austin Powers: The Spy Who Shagged Me (1999)

Hoàn Tất

Sub rời: Chưa Up

  Nội Dung

Phim Điệp Viên Bám Dai - Austin Powers: The Spy Who Shagged Me 1999: Lần này, tiến sĩ Evil sử dụng một chiếc máy có tên “Máy thời gian” để quay trở về năm 1969 và loại bỏ sức thu hút của Austin Power. Austin ở hiện tại bị tổn thương về tình cảm phải quay về đúng thời điểm và với sự giúp đỡ của điệp viên Felicity Shagwell khôi phục lại sức hút của mình. Trong khi đó cá nhân tiến sĩ Evil trở nên hoang tưởng khi hắn tìm thấy tình yêu, tiếp tục tìm cách lảng tránh con trai và tự làm thân với chính mình. Trên thực tế đó là một cái bóng có kích thước bằng 1/8 người hắn mà hắn đã gán cho cái biệt danh là “Mini-Me”.
điệp viên bám dai 1999

  Bình Luận

loading...