Kẻ Bán Linh Hồn Cho Địa Ngục - Spawn (1997)
Hoàn Tất
Xem phim

Thông tin

Kẻ Bán Linh Hồn Cho Địa Ngục

Spawn (1997)

Hoàn Tất

Sub rời: Chưa Up

  Nội Dung

Phim Kẻ Bán Linh Hồn Cho Địa Ngục - Spawn 1997: Một kẻ chuyên ám sát tên là Al Simmons đã bị tay sếp xảo quyệt Jason Wynn của mình ám hại. Al thỏa thuận với Quỷ dữ để có thể được trở về trái đất gặp lại người vợ với hình dạng của Spawn. Anh ta đồng thời cũng nhận nhiệm vụ giết Wynn từ tên thuộc hạ của Quỷ dữ là Clown. Trong khi đó Wynn cũng đã thực hiện 1 thỏa thuận khác với Clown là chuẩn bị hủy diệt trái đất bằng 1 loại vi rút vô cùng nguy hiểm. Spawn giờ đây phải đứng trước lựa chọn giữa 2 bên Thiện và Ác.
kẻ bán linh hồn cho địa ngục - spawn 1997

  Bình Luận

loading...