Ma Trận - The Matrix (1999)
Hoàn Tất
Xem phim

Thông tin

Ma Trận

The Matrix (1999)

Hoàn Tất

Sub rời: Chưa Up

  Nội Dung

PHim Ma Trận - The Matrix 1999: Vào năm 2199, nhân loại phải chiến đấu chống lại sự nổi loạn của những cỗ máy thông minh ra đời từ đầu thế kỷ 21. Các nhà khoa học tạo ra những đám mây đen dày đặc để ngăn chặn ánh sáng mặt trời, nguồn cung cấp năng lượng cho người máy. Để đối phó, người máy sử dụng nguồn cung cấp năng lượng mới: con người. Chúng nuôi hàng triệu người trong các phòng thí nghiệm và “thu hoạch” thân nhiệt và điện sinh học từ cơ thể họ.

  Bình Luận

loading...