Mầm Sống Hiểm Họa - Life (2017)
Hoàn Tất
Xem phim

Thông tin

Mầm Sống Hiểm Họa

Life (2017)

Hoàn Tất

Sub rời: Chưa Up

  Nội Dung

Phim Mầm Sống Hiểm Họa Life 2017: là câu chuyện kể về một phi hành đoàn gồm 6 thành viên trên trạm vũ trụ quốc tế. Họ đang trong một nhiệm vụ mang tầm quan trọng nhất lịch sử nhân loại, đấy là tìm ra sự sống trên Sao Hỏa, Khi phi hành đoàn bắt đầu tiến hành nghiên cứu, phương pháp của họ đã có kết thúc gây nên hậu quả ngoài ý muốn, đồng thời cũng chứng minh tồn tại của một loài thực thể không ai mong đợi.
mầm mống hiểm họa 2017

  Bình Luận

loading...