Người Vận Chuyển - The Transporter (2002)
Hoàn Tất
Xem phim

Thông tin

Người Vận Chuyển

The Transporter (2002)

Hoàn Tất

Sub rời: Chưa Up

  Nội Dung

Phim Người Vận Chuyển - The Transporter 2002: Frank Martin - cựu thành viên của lực lượng đặc biệt tại Mỹ, sau khi về sống tại Pháp anh nhận vận chuyển hàng với 3 điều luật : 
1 - Không thay đổi giao kèo. 
2 - Không hỏi tên của chủ hàng. 
3 - Không bao giờ xem gói hàng nhận vận chuyển. 
Mọi thương vụ của anh đều làm đúng với 3 điều luật trên nhưng khi anh nhận chuyển một gói hàng của "Wall Street" thì anh đã vi phạm vào điều luật thứ 3. Anh phát hiện một cô gái xinh đẹp - Lai - trong đó và sự thật đằng sau phi vụ này là một đường dây buôn người từ Trung Quốc sang Pháp do chính cha của Lai làm chủ mưu.
Người Vận Chuyển - The Transporter 2002

  Bình Luận

loading...