Nhật Ký Sát Thủ - True Memoirs of an International Assassin (2016)
Hoàn Tất
Xem phim

Thông tin

Nhật Ký Sát Thủ

True Memoirs of an International Assassin (2016)

Hoàn Tất

Sub rời: Chưa Up

  Nội Dung

Phim Nhật Ký Sát Thủ - True Memoirs of an International Assassin 2016: Sau khi một nhà xuất bản thay đổi tiểu thuyết đầu tay của nhà văn về một sát thủ chết người từ tiểu thuyết đến phi hư cấu, tác giả thấy mình bị đẩy vào thế giới của những nhân vật chính của mình, và phải đảm nhận vai trò của các nhân vật của mình cho sự sống còn của chính mình
nhật ký sát thủ 2016

  Bình Luận

loading...