Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện 2 - Journey to the West 2: The Demons Strike Back (2017)
Hoàn Tất
Xem phim

Thông tin

Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện 2

Journey to the West 2: The Demons Strike Back (2017)

Hoàn Tất

Sub rời: Chưa Up

  Nội Dung

Phim Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện 2 - Journey to the West 2: The Demons Strike Back​ 2017: dựa trên cốt truyện nổi tiếng Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, chủ yếu xoay quanh câu chuyện thu phục 3 đệ tử của Đường Tam Tạng (Ngô Diệc Phàm). Trong đó, Lâm Canh Tân sẽ hóa thân thành Tôn Ngộ Không, khác xa với các hình tượng Tôn Ngộ Không khác. Tác phẩm do Châu Tinh Trì chỉ đạo diễn xuất, sẽ là một sự "bùng nổ" hay "thảm họa"?
tây du ký mối tình ngoại truyện 2

  Bình Luận

loading...